home

E-Mail an oHo-Modellbau

email-Adresse: oHo-Modellbau@gmx.de

Brücken:

Preisliste 2024

1 Bogenbrücken

2 Bogenbrücken, erhöhter Fahrweg

3 Doppelbogenbrücken

4 Fischbauchbrücken

5 Brücken für gebogene Gleise

6 Brücken Typ Glienicker Brücke

7 Kastenfachwerkbrücken

8 Kastenfachwerkbrücken Fahrweg oben

9 Klappbrücken

10 Netzwerkbogenbrücken

11 Stabbogenbrücken

12 Stützbogenbrücken

13 Blechträgerbrücken

chronologisch:

Nr. 103 Bogenbrücke 280mm hoch, 1190mm lang

Nr. 102 gebogen R90cm TrainLine

Nr. 99 Bogenbrücke 300mm hoch, 1800mm lang

Nr. 97 Bogenklappbrücke 180mm hoch 150mm Raster

Nr. 96 Blechträgerbrücke Obergurt

Nr. 95 Bogenbrücke 1190mm lang 150mm Raster

Nr. 94 Bogenklappbrücke 180mm hoch 100mm Raster

Nr. 93 Kastenfachwerkklappbrücke 70mm hoch

Nr. 92 Kastenfachwerkbrücke 70mm hoch

Nr. 91 Unterzugbrücke 30mm hoch

Nr. 90 gebogen R3+180

Nr. 88 Blechträgerbrücke Unterzug

Nr. 87 Kastenfachwerkbrücke 450mm

Nr. 86 Bogenbrücke 1040mm

Nr. 85 gebogen R5

Nr. 83a und b gebogen R3

Nr. 83d gebogen R3 Blechträgerunterbau

Nr. 82 gebogen R2

Nr. 81 gebogen R1

Nr. 80 Kastenfachwerk für geb. Elemente Nr.81-85

Nr. 79

Nr. 78

Nr. 77

Nr. 76

Nr. 75

Nr. 74

Nr. 73

Nr. 72

Nr. 71 Bogenbrücke, erhöhter Fahrweg

Nr. 70

Nr. 68

Nr. 66

Nr. 65

Nr. 64 Bogenbrücken 1800mm lang

Nr. 63

Nr. 62

Nr. 61

Nr. 60

Nr. 59

Nr. 58

Nr. 57

Nr. 56

Nr. 55

Nr. 54

Nr. 52

Nr. 51 Bogenbrücke, erhöhter Fahrweg

Nr. 50

Nr. 48

Nr. 47

Nr. 46

Nr. 45

Nr. 44

Nr. 43

Nr. 42

Nr. 41

Nr. 40

Nr. 39

Nr. 38

Nr. 37

Nr. 36

Nr. 35 Bogenbrücke 1190mm

Nr. 34

Nr. 33

Nr. 32

Nr. 31

Nr. 30

Nr. 29

Nr. 28

Nr. 27

Nr. 24

Nr. 22

Nr. 20

Nr. 19

Nr. 18

Nr. 16

Nr. 12

Nr. 11

Nr. 8

 

Impressum & Kontakt

Datenschutz